מרכז אשחר לריפוי מלחץ דם גבוה, מניעת ניתוחי מעקפים וצנתורים ושיקום חולי לב לאחר צנתור וניתוח מעקפים - קוד לרשימת תפוצה

תרופות וניתוחים לעולם
אינם מטפלים בגורמי המחלה
אלא רק מנציחים אותה

בריאות נובעת
מאורח חיים בריא

אנחנו יצרנו את מחלותינו
ובידינו השליטה להרחיקן מחיינו

אין אדם יכול למלא
בשלמות את התכלית שלשמה
ירד לעולם כשהוא חולה

בריאות היא המצב הטבעי
והנורמלי של הגוף
החולי הוא סטייה מהטבעי

<p><!-- Generated by responder.co.il -->
<script type="text/javascript"><!--
function responder_validation(form) {
 var inputs = form.getElementsByTagName('input');
 var selects = form.getElementsByTagName('select');
 var filter_email = /^([\w\!\#$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`{\|\}\~]+\.)*[\w\!\#$\%\&\'\*\+\-\/\=\?\^\`{\|\}\~]+@((((([a-z0-9]{1}[a-z0-9\-]{0,62}[a-z0-9]{1})|[a-z])\.)+[a-z]{2,6})|(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}(\:\d{1,5})?)$/i;
 var filter_phone = /^(?:|(?:050|052|053|054|055|057|058|02|03|04|08|09)\d{7,7})$/;

 for (a=0; a<inputs.length; a++) {
  switch (inputs[a].name) {
   case 'fields[subscribers_email]':
    if (!filter_email.test(inputs[a].value)) {
     alert('כתובת הדוא"ל אינה חוקית');
     inputs[a].focus();
     return false;
    }

    break;
   case 'fields[subscribers_phone]':
    var phone = inputs[a].value.replace(/-|\s/g, '');
    if (!filter_phone.test(phone.length==0 || phone.charAt(0)=='0' ? phone : '0' + phone)) {
     alert('מספר הטלפון הנייד אינו חוקי');
     inputs[a].focus();
     return false;
    }

    break;
   case 'fields[subscribers_name]':
    if (inputs[a].value.replace(/^\s+|\s+$/g, '')=='') {
     alert('נא לרשום שם');
     inputs[a].focus();
     return false;
    }

    break;
  }
 }

 for (a=0; a<selects.length; a++) {
  switch (selects[a].name) {
  }
 }

 if (document.charset)
  form.encoding.value = document.charset;
 else if (document.defaultCharset)
  form.encoding.value = document.defaultCharset;
 else if (document.characterSet)
  form.encoding.value = document.characterSet;

 return true;
}
//-->
// --&gt;</script>
</p>
<form onsubmit="return responder_validation(this);" action="https://cp.responder.co.il/subscribe.php" method="post">
<table dir="rtl" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>דואר אלקטרוני</strong> <span style="color:red;">*</span></td>
<td><input dir="ltr" size="14" name="fields[subscribers_email]" type="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>שם</strong> <span style="color:red;">*</span></td>
<td><input dir="rtl" size="14" name="fields[subscribers_name]" type="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>טלפון נייד</strong></td>
<td><input dir="ltr" size="14" name="fields[subscribers_phone]" type="text" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><input value="31180" name="form_id" type="hidden" /> <input name="encoding" type="hidden" /> <input value="הרשמה לקבלת מאמרים וטיפים" type="submit" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>

לייבסיטי - בניית אתרים